The Project

projekt

Cilj projekta »Future Ideas Karawanks«, ki se izvaja v sklopu operativnega programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija - Avstrija 2007-2013, je ustanoviti platformo za ideje, vizije ali koncepte. K sodelovanju so povabljeni samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja pa tudi ustvarjalni in inovativni ljudje, ki želijo svoje ideje, vizije in koncepte razvijati in jih na koncu tudi uresničiti. V nadaljevanju naj bi nastale čezmejne kooperacije in mreže, ki bi območje Karavank gospodarsko okrepile in ga tako naredile bolj atraktivnega.

Čezmejno sodelovanje med podjetniki z območja Karavank se do sedaj še ni razvilo. Zato si želimo, da bi Karavanke postale pilotno vzorčno območje čezmejnega trajnostnega razvoja podjetništva, ki pri razvojnih usmeritvah sledi smernicam Alpske konvencije.

Čezmejni razvoj malih in srednje velikih podjetij z inovativnimi, trajnostnimi produkti in storitvami je za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja podjetništva zelo pomembno.Login: