karavanška regija

Gemeinden

Karavanke so gorska veriga, ki leži na območju Avstrije in Slovenije. Z gospodarskega vidika ima območje Karavank veliko potencialov za razvoj, hkrati pa se s pomočjo podpornih podjetniških mehanizmov že kažejo prvi pozitivni rezultati.Login: