Pogoji za sodelovanje

Natečaj je namenjen v prvi vrsti:

o osebam v samostojnem poklicu, majhnim in srednje velikim podjetjem v regiji z inovativnimi in trajnostnimi projektnimi rešitvami;
o potencialnim podjetnikom v regiji (ki v tem trenutku še niso ustanovljeni kot podjetja ali še ne poslujejo samostojno), z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi rešitvami (poseben poudarek je na mladih in ženskah, študentih višjih in visokih tehničnih šol, pa tudi brezposelnih oziroma delno zaposlenih osebah);
o podjetjem izven regije z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami, pomembnimi za karavanško regijo.


o Vsak kandidat, podjetje oziroma skupina kandidatov lahko vloži več idej

o Vse ideje bodo na končni prireditvi predstavljene žiriji in publiki, 10 najboljših pa bo prejelo nagrado.

o Vsaka zamisel mora vsebovati načelno možnost ustanovitve podjetja.

o Zamisel mora biti uresničljiva na Koroškem in/ali v Sloveniji v karavanški regiji.

o Zadnji rok prijave je 31. oktober 2011

o Poslane projekte za sodelovanje na natečaju bomo vračali le na pisno zahtevo predlagatelja.Login: