Informacijski večer

Informacijski večer z davčnim svetovalcem mag. Hermannom Klokarjem za možne projektne partnerje za nagrajeno idejo “lesena hiša iz karavank”.

Tema večera: “Davki in socialno zavarovanje za kmetijske in gozdnogospodarske obrate s posebnim poudarkom na kmetijsko- in gozdnogospodarsko stransko dejavnost

Gospodarski center v Selah,
torek / Dienstag, 23.10.2012, 19.00Login: